Które znaczki 1-4 były wykorzystane aby powstały obrazki 5,6,10?