Jak narysować Łuk Triumfalny w Paryżu

Rysowanie kratkami

Możesz wydrukować gotowe linie i zacząć rysowanie na wydrukowanym już papierze lub możesz sam narysować kratki korzystając z poniższych kroków… Pokaż więcej

1) Narysuj prostokąt, który określi proporcje oraz granice wybranego rysunku.
2) Zaczynając od środka prostokąta, narysuj jedną linię pionową oraz jedną linię horyzontalną, które dokładnie podzielą prostokąt.
3) Narysuj kolejną linię horyzontalną, która podzieli górną część prostokąta. Podobnie, narysuj horyzontalną linię dzielącą dolną część prostokąta.
4) Narysuj pionową linię dzielącą lewą połowę prostokąta. Podobnie, narysuj pionową linię dzielącą prawą stronę prostokąta.

Ukryć
Krok 1

Zaznacz szerokość i wysokość rysunku. Narysuj linię, która będzie jego środkiem.

Krok 2

Nakreśl ogólne proporcje.

Krok 3

Narysuj kształt Łuku Triumfalnego.

Krok 4

Nakreśl wewnętrzną część łuku. Narysuj dodatkowe linie, które pomogą w pokazaniu kształtu.

Krok 5

Nakreśl proporcje szczegółów.

Krok 6

Nakreśl boki łuku, dodając więcej ogólnych szczegółów w dolnej przedniej części.

Krok 7

Pracuj nad całym rysunkiem i figurą, dodając więcej szczegółów.

Krok 8

Konturuj, starannie poprawiając rysunek. Dorysuj parę drzew oraz ziemię. Wymaż wszystkie linie pomocnicze.

Wersja do druku
Autor: 
Lena London
Utworu
(
Derivative work
).
Licencja: