Potrivește imaginile rândurilor de flori cu umbrele lor