Unește imaginile războincilor cu umbrele lor

Unește imaginile peștelui cu umbrele lor Unește imaginile extratereștrilor cu umbrele lor