Användarvillkor

Din användning av denna webbplats innebär att du godkänner följande användarvillkor ("Användarvillkor"). Om du inte accepterar dessa villkor bör du lämna denna webbplats ("Webbplatsen") omedelbart, och inte använda filerna, och / eller inte prenumerera på den här tjänsten.

Denna webbplats ägs och drivs av SUPERCOLORING, eller dess helägda dotterbolag (nedan gemensamt "SUPERCOLORING.COM")

Allt Innehåll som hämtas av dig från denna webbplats, inklusive, utan begränsningar, alla filer, bilder som ingår i eller genereras av programvaran och uppgifter som medföljer programvaran (kollektivt "Innehåll") licensieras till dig av SUPERCOLORING.COM. Nedladdning av innehåll överför inte äganderätten till innehållet, eller några immateriella rättigheter däri, till dig. Du får inte vidaredistribuera eller sälja innehåll. Du får bara skriva ut innehållet.

Denna webbplats innehåller upphovsrättsskyddade bilder (sammantaget "Innehållet"), som ägs av SUPERCOLORING.COM eller dess licensgivare. Det är olagligt att kopiera, ladda ner eller distribuera något innehåll från denna webbplats för annat än personligt bruk. Du får inte använda bilder eller bilder av människor eller identifierbara enheter på ett sätt som antyder godkännande eller en sammanslutning av någon produkt eller tjänst eller i samband med några pornografiska eller omoraliska material.

Om du tror att innehåll som visas på webbplatsen utgör upphovsrättsintrång av en annan parts rättigheter, följ instruktionerna på vår Upphovsrätts webbsida.

Anmärkning:
Texten ovan är översatt från engelska. För att se originalversionen av användarvillkoren, gå till http://www.supercoloring.com/terms-of-use.