Späckhuggare - målarbilder

På engelska kallas späckhuggare även för killerwhale, orca. Mer ovanliga namn är; blackfish eller shamu.