Återställ streckade linjer av citron och färglägg bilden