Återställ streckade linjer av eld och färglägg bilden