Återställ streckade linjer av plan och färglägg bilden