Återställ streckade linjer av snöflinga och färglägg bilden