Återställ streckade linjer av yxa och färglägg bilden