"Kopiera bilden" Arbetsblad

Människokroppen är uppdelad i 8 delar, varav en bildas av huvudet. Notera noga: 1) delarna 2) kroppens leder som ger dig nyckeln till rörelserna.

"Kopiera bilden" Arbetsblad "Kopiera bilden" Arbetsblad
"Kopiera bilden" Arbetsblad Puzzle games
Kategorier: 
Författare: 
Editions Capendu
Licens: 

Gratis för personligt, pedagogiskt och kommersiellt bruk. Det här verket är i public domain. Tillskrivning krävs inte men välkomnas.