"Kopiera bilden" Arbetsblad

Perspektiv. Horisontlinjen A, A' är den horisontella linjen där vår sikt är begränsad, där himlen och jorden tycks mötas. Hon är i ögonhöjd.

"Kopiera bilden" Arbetsblad "Kopiera bilden" Arbetsblad
"Kopiera bilden" Arbetsblad Puzzle games
Kategorier: 
Författare: 
Editions Capendu
Licens: 

Gratis för personligt, pedagogiskt och kommersiellt bruk. Det här verket är i public domain. Tillskrivning krävs inte men välkomnas.