"Kopiera bilden" Arbetsblad

Börja din ritning. Uppsättningen av de olika planen görs med mycket enkla linjer, med observation av perspektivet. Detaljer och skuggor kommer att ritas härnäst.

"Kopiera bilden" Arbetsblad "Kopiera bilden" Arbetsblad
"Kopiera bilden" Arbetsblad Puzzle games
Kategorier: 
Författare: 
Editions Capendu
Licens: 

Gratis för personligt, pedagogiskt och kommersiellt bruk. Det här verket är i public domain. Tillskrivning krävs inte men välkomnas.