"Kopiera bilden" Arbetsblad

Fortfarande liv. Inställningen ska göras med enkla linjer. Eftersom belysningen i modellen ovan kommer från vänster kommer skuggan att ligga till höger och ge en gjuten skugga på bordet.

"Kopiera bilden" Arbetsblad "Kopiera bilden" Arbetsblad
"Kopiera bilden" Arbetsblad Puzzle games
Kategorier: 
Författare: 
Editions Capendu
Licens: 

Gratis för personligt, pedagogiskt och kommersiellt bruk. Det här verket är i public domain. Tillskrivning krävs inte men välkomnas.