Dra tecknad krabba genom att återställa streckade linjer