Kopiera bilden av snögubben använd rutnät linjer som en guide pussel