Rita en bandad pitta från streckade linjer och färglägg