Hur man ritar en grip

Gripen är en mytologisk varelse med skropp, svans och bakben från ett lejon, och huvud och vingar från en örn. Den härrör från den egyptiska mytologin.

Grid step

You can print out the base construction lines and start drawing on tracing paper or you can draw the grid layout yourself using the following steps… Show more

1) Draw a rectangle that will define the conditional proportions and boundaries of the chosen drawing.
2) From the middle of the rectangle, draw one vertical and one horizontal line equally dividing the shape.
3) Draw another horizontal line equally dividing the upper half of the rectangle. Similarly, draw a horizontal line equally dividing the bottom half of the rectangle.
4) Draw a vertical line equally dividing the left half of the rectangle. Similarly, draw a vertical line equally dividing the right half of the rectangle.

Hide
Utskriftsversion
Kategorier: 
Författare: 
Lena London
Licens: