Установіть відповідність між зображеннями частин головоломки та їх тінями